Àrees

Dret Tributari

Des de Magín Pont Advocats i Assessors Tributaris donem un assessorament global i especialitzat tant a grups empresarials i familiars com a persones físiques, en les diferents àrees de la fiscalitat, ja sigui internacional, nacional o local. Els nostres serveis inclouen la planificació fiscal relativa a impostos directes e indirectes.

Estem especialitzats en la planificació fiscal de les adquisicions de Societats e immobles, incloent les “due diligence” fiscals. Aquesta planificació està orientada a reduir el càrrec tributari en les referides adquisicions, així com en la tributació durant la tinença dels béns i, en el cas, en la posterior alienació (“exit tax”).

Oferim el nostre assessorament en qualsevol procediment tributari, ja sigui de inspecció, de gestió, recaptació o de sanció.

Disposem d’un equip especialitzat en procediments de reclamacions davant òrgans i tribunals administratius o contenciosos, i duem a terme expedients de responsabilitat patrimonial de la Administració, així com procediments en matèria tributaria de delicte fiscal.

A més, prestem serveis relatius a documentació d’operacions vinculades, portem comptabilitats i emplenament de declaracions fiscals.

L’equip està especialitzat, entre d’altres, en els sectors hoteler, immobiliari, la restauració, l’automoció, les estacions de servei, transport i logístic.